Veel mogelijkheden

Klanten maken gratis gebruik van onze portal. Voor het gebruik van overige software kan desgewenst een abonnement afgesloten worden. We bieden online software aan op het gebied van (loon) administratie, HRM en rapportages. Onderstaand een greep uit de meest voorkomende abonnementen.

Service Desk € 29,00

Het meest gebruikte abonnement.

* Invoer van inkoop- en verkoopfacturen, kas en banken.

* Direct overzicht in openstaande posten van crediteuren en debiteuren. Rapportage  van balans, winst- en verliesrekening en grootboek; zowel cumulatief als per periode.

* Koppeling met diverse externe pakketten mogelijk (excel/banken)

Boekhouden Extra € 44,00

Mogelijkheden van Service desk, en daarnaast:

* Volledig beheer rekeningschema.

* Zelfstandig verwerken van conceptboekingen.

* Elektronisch betalen en incasseren.

Boekhouden Volledig € 61,00

Mogelijkheden van Boekhouden Extra, en daarnaast:

* De mogelijkheid om te factureren via het pakket. Factureren kan op artikelniveau of middels vrije teksten. De layout van de factuur is vrij in te delen.

* Kredietbeheer vanuit de administratie.

* Extra rapportage mogelijkheden.

Online Factureren € 12,50

Je maakt zelf op een gebruiksvriendelijke manier online je verkoopfacturen en:

* je hebt inzicht in het betaalgedrag van je debiteuren.

* je ziet via takenlijsten wat er nog moet gebeuren.

* je laat de rest van de administratie door ons verzorgen.

Meer over abonnementen