Fashion, Sport & Lifestyle: modernisering cao 07-02-2018

Bij de totstandkoming van de vorige cao hebben de cao-partijen bij de cao Fashion, Sport & Lifestyle afgesproken onderzoek te doen naar op welke wijze de cao kan worden gemoderniseerd. Dit onderzoek is in 2017 opgezet en uitgevoerd en heeft geresulteerd in het Eindrapport moderniseringstraject cao...

lees meer

Direct nabestaanden regelmatig buiten testament gehouden 06-02-2018

Bij mogelijk een kwart van de erfenissen blijft een direct nabestaande buiten het testament. Dit zegt Daniëlle van Iperen, notaris en mediator in Den Haag, in BNR Juridische Zaken. Maar naarmate de verrassing groter is, wordt de drang om het mislopen van een erfenis niet voor zoete koek te slikken...

lees meer

Het kan mee en het kan tegenvallen 06-02-2018

Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een brief aan de Tweede Kamer over pensioencommunicatie schrijft de minister dat...

lees meer

Campagne Hulpbijbrexit.nl van start 01-02-2018

Tijdens een speciaal evenement over de Brexit is bekend gemaakt dat MKB-Nederland, VNO-NCW en de Rijksoverheid samen met ING, Rabobank en ABN-Amro een toolkit gaan ontwikkelen om het bedrijfsleven door de Brexit te helpen. Daarnaast is het platform hulpbijbrexit.nl van start gegaan. Vanaf 29 maart...

lees meer

Tegemoetkoming voor partners met een eigen woning 01-02-2018

Als gevolg van de wetswijziging waardoor de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt, kan het voorkomen dat partners, die samen een huis hebben gekocht en daarvoor samen een lening hebben afgesloten, onbedoeld te maken krijgen met een beperking van de aftrekbare eigenwoningrente. Daarom...

lees meer

Verstrekking aandelen doorstaat gebruikelijkheidstoets niet 31-01-2018

Volgens Hof Amsterdam doorstaat de verstrekking van een aandelenpakket aan enkele werknemers de gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling niet. Rechtbank Noord-Holland had in eerste instantie geoordeeld dat de inspecteur niet had aangetoond dat de verstrekking van de aandelen ‘in belangrijke...

lees meer

Werken aan toekomstbestendig pensioenstelsel blijft noodzakelijk 31-01-2018

Hoewel de pensioenfondsen er beter voor staan, waarschuwen de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dat het systeem nog steeds kwetsbaar en afhankelijk is van de financiële markten. Volgens de ondernemingsorganisaties blijft de noodzaak om aan een meer toekomstbestendig pensioenstelsel...

lees meer

Vergissing van één euro geen reden voor proceskostenvergoeding 31-01-2018

Omdat de rechtbank een vergissing heeft gemaakt bij het vaststellen van het te vergoeden griffierecht, wordt het beroep van een automobilist gehonoreerd. Het toekennen van een vergoeding van kosten voor rechtsbijstand om een vergissing van € 1 ongedaan te maken, vindt het hof niet redelijk. Een...

lees meer

Technologie inzetten voor vergroten arbeidsparticipatie 29-01-2018

Meer mensen met een beperking kunnen aan de slag als huidige en toekomstige technologische mogelijkheden beter worden benut. Dit blijkt uit onderzoek dat met subsidie van UWV is uitgevoerd. De ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen richt zich over het algemeen op toepassingen in de...

lees meer

ET-regeling kon met terugwerkende kracht 25-01-2018

In de loop van het kalenderjaar voert een uitzendbureau – met terugwerkende kracht tot en met januari – een regeling in voor de vergoeding van huisvestingskosten van haar buitenlandse werknemers. Voortaan worden die kosten als extraterritoriale kosten vanuit het brutoloon vergoed. De inspecteur is...

lees meer