Webshops in EU moeten diensten aan alle Europeanen aanbieden 15-02-2018

Europese webwinkels moeten klanten voortaan toegang geven tot de volledige website en diensten, ongeacht het land van waaruit ze die bezoeken. Dat staat in nieuwe regels die de Europese Unie 6 februari 2018 heeft aangenomen. De nieuwe regels moeten een einde maken aan het zogeheten 'geoblocking'....

lees meer

Uitkering voor meewerkende echtgenote 14-02-2018

Een echtgenote die werkzaamheden verrichtte voor de bv van haar man, maar geen schriftelijke arbeidsovereenkomst had, komt volgens de Centrale Raad van Beroep in aanmerking voor een faillissementsuitkering in het kader van de WW. Een vrouw verzoekt het UWV om een faillissementsuitkering in het kader...

lees meer

Rustige start cao-seizoen 14-02-2018

De cao-onderhandelingen van 2018 verlopen tot dusver in een normaal tempo. In januari kwamen 22 akkoorden tot stand voor 120.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging in de afgelopen maand bedroeg 2,01%, vrijwel gelijk aan dat van december (2,0%). In heel 2018 verlopen 367 cao’s voor 2,2...

lees meer

Echte gezagsverhouding ondanks artistieke vrijheid 13-02-2018

Een actrice werkt voor meerdere toneelgezelschappen en meent dat haar inkomsten moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming. De arbeidsverhouding was misschien vormgegeven als dienstbetrekking, maar – vanwege haar artistieke vrijheid bij de vervulling van haar rol – was volgens haar van een...

lees meer

Toenemend tekort aan technici 13-02-2018

Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Van de duizenden vacatures zijn er steeds meer moeilijk vervulbaar. De komende jaren blijft de behoefte aan vakmensen in de techniek onverminderd groot. Het UWV werkt daarom samen met werkgevers om WW’ers om te...

lees meer

Verder uitstel handhaving Wet DBA 12-02-2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering arbeidsrelaties wordt verlengd tot 1 januari 2020. Wel wordt de handhaving in geval van kwaadwillenden vanaf 1 juli dit jaar iets verruimd. Vorig jaar kondigde toenmalig staatssecretaris Wiebes aan dat de handhaving van de Wet DBA wordt...

lees meer

Minder nulurencontracten door cao-afspraken 08-02-2018

Het gebruik van nul-urencontracten in de branche verzorgingshuizen, verpleegzorg en thuiszorg is als gevolg van cao-afspraken fors gedaald, van 12,3% naar 4,8%. Dit blijkt uit de monitor die is uitgevoerd in opdracht van cao-partijen. Veruit de meeste werknemers met een nul-urencontract zijn...

lees meer

Ligging en loopstroom bepalen WOZ-waarde winkel 08-02-2018

Om de WOZ-waarde van winkelpanden te bepalen is het bouwjaar van die panden van ondergeschikt belang. Voor panden op een A-locatie zijn met name de ligging en de loopstroom van belang. De eigenaresse van twee winkelpanden op A-locatie in Nijmegen was het niet eens met de door de gemeente...

lees meer

Let op de overgangsregeling premiekorting 07-02-2018

Met ingang van 1 janauri 2018 zijn de premiekortingen komen te vervallen. In de plaats daarvan komen de loonkostenvoordelen (LKV) uit de Wet tegemoetkomingen loondomein. Voor werkgevers die premiekortingen toepasten is er een overgangsregeling. Werkgevers die vorig jaar de premiekorting oudere...

lees meer

Belastingdienst handelt bezwaren tegen crisisheffing af 07-02-2018

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) ongegrond zijn. Eerder kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. Bezwaren tegen de crisisheffing die met een vaststellingsovereenkomst zijn aangehouden, gaat de...

lees meer