Voorstel schrappen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen 06-03-2018

Wie in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen, hoeft straks niet meer naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden. Een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand zal dan voldoende zijn. Een wetsvoorstel dat dit moet regelen ligt thans ter consultatie voor op...

lees meer

Veel werkenden leren bij 06-03-2018

De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens hun werkzame leven bij. Ruim de helft van de 25- tot 65-jarige werkenden volgt werkgerelateerde cursussen. Laagopgeleiden, ouderen en deeltijdwerkers nemen het minst vaak aan deze cursussen deel. Dat blijkt uit recente cijfers van de Adult...

lees meer

Aanslagtermijn geldt niet voor verliesbeschikking 05-03-2018

Een aanslag vennootschapsbelasting kan in wezen ook een verliesvaststellingsbeschikking omvatten. Als de aanslag wordt vernietigd wegens termijnoverschrijding, blijft de verliesvaststellingsbeschikking in stand. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad wijst erop dat de inspecteur...

lees meer

FNV bij steeds meer cao’s buitenspel 05-03-2018

Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN zou blijken dat FNV bij steeds meer cao’s buitenspel staat. Sinds 2014 gaat het om cao’s waar circa 1,5 miljoen werknemers bij zijn betrokken. Vakbond CNV is vaak nog wel van partij bij de cao’s. Sommige werkgevers geven aan in de cao-onderhandelingen beter...

lees meer

Verlaagd btw-tarief op verhuur kajuitzeiljachten 05-03-2018

Een watersportbedrijf verhuurt kajuitzeiljachten en biedt daarbij een totaalpakket aan diensten aan waarbij ook gebruik gemaakt mag worden van accommodatie in de jachthaven. De vraag is of op de verhuur het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is. Een watersportbedrijf exploiteert een...

lees meer

Arbeidsparticipatie Wajongers gestegen 02-03-2018

De arbeidsparticipatie van Wajongers en mensen met een WGA-uitkering is gestegen. Het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat werkt nam in 2016 toe tot 57.800. Dit is 1.400 meer dan het jaar ervoor. Ongeveer 5,5% van de Nederlandse bedrijven had eind 2016 één of meerdere Wajongers in dienst....

lees meer

Driemaandsvereiste bij uitzending: verlof telde mee 02-03-2018

Wordt een werknemer uitgezonden naar een niet-verdragsland, dan kan voorkoming van dubbele belasting worden verleend als een werknemer minimaal drie aaneengesloten maanden daar heeft gewerkt. Gebruikelijke verlofdagen tellen hierbij ook mee, ook als ze zijn samengebald tot een aaneengesloten...

lees meer

EU Hof: renteaftrekbeperking in strijd met EU-recht 01-03-2018

Volgens het Hof van Justitie van de EU is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid in strijd met de EU-regels. Op een ander punt, het niet aanmerking nemen van koersverliezen op deelnemingen, is de Nederlandse wetgeving echter wel in lijn met de Europese regelgeving. De Hoge Raad had in twee...

lees meer

Geen navordering nalatenschappen van vóór 1985 01-03-2018

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat navordering van successierecht (erfbelasting) over nalatenschappen van vóór 1985 niet meer mogelijk is. De Hoge Raad bevestigt hiermee de uitspraak van Hof Amsterdam en bekrachtigt de conclusie van A-G IJzerman. Een weduwe erft (samen met haar kinderen) in 1982...

lees meer

Gebruik wifi onlosmakelijk verbonden met verhuur vakantiewoningen 28-02-2018

Het gebruik van wifi is zo gewoon en algemeen geworden, dat het aanbieden hiervan onlosmakelijk is verbonden met de verhuur van vakantiewoningen. Hiervoor mag dan ook het lage btw-tarief van 6% worden gerekend, oordeelde Rechtbank Gelderland. Voor het leveren van gasflessen geldt die argumentatie...

lees meer