Nieuwe regeling fiets van de zaak op komst 20-03-2018

De fiscale fietsregeling wordt per 1 januari 2020 vereenvoudigd. Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer. Een fiets of auto wordt vaak ook privé gebruikt. Mensen moeten voor dit privégebruik...

lees meer

Dakterras nog niet gebouwd? Dan lagere WOZ 19-03-2018

Een gemeente mag de WOZ-waarde baseren op de verkoopprijs. Maar als in die verkooptprijs een onderdeel is inbegrepen dat nog niet is gebruikt, dam moet hiervoor een correctie worden toegepast. Een man koopt in mei 2015 een appartement voor € 325.000. De gemeente baseert de WOZ-waarde op...

lees meer

In februari hoogste loonstijging sinds crisis 16-03-2018

In februari zijn met een gemiddelde van 2,17% de hoogste loonafspraken gemaakt sinds het dieptepunt van de kredietcrisis, begin 2009. Met dit maandgemiddelde wordt ook de trend van oplopende cao-afspraken voortgezet. Volgens werkgeversvereniging AWVN lijken de hogere loonafspraken ten koste te gaan...

lees meer

Tweede Kamer stemt in met Uitvoeringswet AVG 15-03-2018

De Tweede Kamer heeft op 13 maart ingestemd met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. De wet regelt de uitvoering van EU-verordening 2016/679 (Algemene verordening gegevensverwerking) en de intrekking van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet bescherming...

lees meer

Aanvraag compensatie vrouwelijke zelfstandigen 14-03-2018

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en...

lees meer

Geen zakelijke overwegingen juridische fusie 14-03-2018

Het begrip ‘zakelijke overwegingen’ als voorwaarde voor de juridische fusie vrijstelling overdrachtsbelasting is niet eenvoudig te definiëren. De feiten en omstandigheden spelen een belangrijke rol. Twee bv´s exploiteerden in firmaverband (vof) een damesmode- en babykledingwinkel. In 2016 vond...

lees meer

Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar 14-03-2018

De Belastingdienst heeft op 9 maart de nieuwe editie van het Handboek Loonheffingen gepubliceerd. Het Handboek Loonheffingen 2018 is net als voorgaande jaren online te raadplegen. De pdf-versie van het Handboek Loonheffingen volgt nog. Tevens is een vierde editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen...

lees meer

Regulering handel in cryptomunten? 12-03-2018

Minister Hoekstra van Financiën wil de handel in cryptomunten reguleren om hiermee oneigenlijk gebruik aan te pakken. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de handel in cryptovaluta is een internationale aanpak nodig. Deze aanpak moet nog...

lees meer

Ondernemer of werknemer? 08-03-2018

Na beëindiging van zijn vijfde interim opdracht bij een opdrachtgever, stelt de opdrachtnemer dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst. Maar hetgeen partijen contractueel hadden vastgelegd en hoe zij daaraan uitvoering hadden gegeven maken zijn stelling niet erg aannemelijk. Temeer daar hij...

lees meer

Fiod mag straks ook afluisteren 07-03-2018

De marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten als de Fiod mogen voortaan, net als de politie, infiltranten inzetten en vertrouwelijke communicatie afluisteren. Dat blijkt uit een wetswijziging die deze zomer van kracht wordt, aldus de Volkskrant. De verruiming van de wet is bedoeld om de...

lees meer