Pensioenopbouw zwangere zelfstandigen in tweede pijler 29-03-2018

Naar aanleiding van Kamervragen van Roald van der Linde en Helma Lodders van de VVD, heeft staatsecretaris Snel van Financiën toegezegd pensioenopbouw voor zwangere zelfstandigen mogelijk te zullen maken in de tweede pijler. De beide Kamerleden hadden vragen gesteld aan de bewindsman naar aanleiding...

lees meer

Loondispensatie bij in dienst nemen arbeidsgehandicapten 29-03-2018

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet naar de Kamer gestuurd. Het betreft een uitwerking van het voornemen uit het regeerakkoord om het instrument van loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie, zoals dat...

lees meer

Strikte eisen voor vrijstelling Apk-keuring 29-03-2018

Tijdens de schorsing van een kenteken mag geen gebruik worden gemaakt van de openbare weg. Voor de Apk-keuring wordt een uitzondering gemaakt mits met bescheiden kan worden aangetoond dat er een afspraak is gemaakt voor die keuring. De eigenaar van een auto ontvangt een naheffingsaanslag...

lees meer

Gegevensuitwisseling met steeds meer landen 27-03-2018

De Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit. Hierdoor wordt het voor zwartspaarders steeds lastiger om aan het oog van de fiscus te ontsnappen. In de aanpak van zwartspaarders is de automatische uitwisseling van financiële gegevens van groot belang. De Belastingdienst wisselt met...

lees meer

Mogelijk kleine aanpassingen werkkostenregeling 26-03-2018

In een kabinetsreactie op de evaluatie van de werkkostenregeling geeft staatssecretaris Snel van Financiën aan kleine aanpassingen op de werkkostenregeling te overwegen. Wel geeft hij aan dat werkgevers vooral gebaat zijn bij rust rond de werkkostenregeling. In opdracht van het ministerie van...

lees meer

Laatste vijf jaar groei in thuiswerken 26-03-2018

In de laatste vijf jaar is een groter deel van de werkende bevolking vanuit huis gaan werken. Het aantal nam toe met meer dan 300.000. De stijging was het grootst bij vrouwen. In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders gewoonlijk of incidenteel thuis. Dat is bijna 37% van alle werkenden. In 2013...

lees meer

Transportondernemers willen landelijke regels milieuzones 22-03-2018

Evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) pleiten voor een landelijke uniformering van de regels voor milieuzones in steden. Anders dreigt er een lappendeken aan regels voor de toegang van vracht- en bestelauto’s tot binnensteden, zo waarschuwen ze. Aanleiding voor hun pleidooi is de...

lees meer

Principeakkoord cao Afbouw 22-03-2018

De partijen bij de cao Afbouw zijn tot een principeakkoord voor de nieuwe cao gekomen. Deze cao zal ook van toepassing zijn op werknemers die nu nog onder de cao Natuursteen vallen. Per 1 januari 2018 zal deze cao namelijk worden geïntegreerd in de nieuwe cao Afbouw. De nieuwe cao heeft een looptijd...

lees meer

Geen verlengde navorderingstermijn voor in buitenland gestalde zwarte omzet 22-03-2018

Volgens de Hoge Raad geldt voor de heffing over verzwegen omzet die op een buitenlandse rekening is gestald de verlengde navorderingstermijn niet. De inkomsten zijn namelijk niet in het buitenland opgekomen. Voor verzwegen in het buitenlands vermogen en inkomsten die in het buitenland zijn opgekomen...

lees meer

Lager dan gebruikelijk loon aannemelijk gemaakt 22-03-2018

Het besturen van een vennootschap vergt altijd werkzaamheden van enige omvang. Ook al is een bv niet succesvol en wordt deze uiteindelijk ontbonden, toch is er dan nog een gebruikelijk loon vast te stellen, zij het lager dan waar de Belastingdienst vanuit gaat. Een bv had als activiteiten handel in...

lees meer