Meer personeel door automatisering 11-04-2018

Ongeveer een kwart van de Nederlandse werkgevers verwacht een toename van het huidige personeelsbestand als gevolg van automatisering. Dit blijkt uit The Skills Revolution 2.0, een wereldwijd onderzoek van ManpowerGroup naar de gevolgen van automatisering. Van alle banen verwachten werkgevers dat...

lees meer

Arbeidsmarkt in balans… 10-04-2018

Op internetconsultatie.nl is een concept gepubliceerd van een wetsvoorstel voor onder meer aanpassing van het ontslagrecht. Het wetsvoorstel vormt de uitwerking van de voorstellen uit het regeerakkoord op het gebied van arbeidsrecht en onder meer sociale zekerheid. Tot 7 mei is het mogelijk op het...

lees meer

Onteigening aandelen leidt tot buitensporige last 10-04-2018

De Hoge Raad vindt dat de onteigening door de Staat van de aandelen SNS Reaal voor een belastingplichtige tot een buitensporige last heeft geleid. Hoewel het hof als rechtsherstel de regels ten aanzien van de box 3-heffing ten onrechte tijdsevenredig heeft toegepast, is dat voor de Hoge Raad geen...

lees meer

Ex-echtgenoot moet meewerken aan omzetting PEB 05-04-2018

Volgens Rechtbank Amsterdam moet een ex-echtgenoot meewerken aan het afstempelen van een pensioen in eigen beheer (PEB) dan wel het omzetten hiervan in een oudedagsverplichting (ODV). De eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, brengen dat met...

lees meer

Geen schenkbelasting bij aangaan huwelijk 05-04-2018

Staatssecretaris Snel heeft zijn toezegging in de Eerste Kamer, dat in een aantal situaties geen schenkbelasting wordt geheven bij het aangaan van een huwelijk of huwelijkse voorwaarden of het wijzigen daarvan, opgenomen in een besluit. Indien echtgenoten een huwelijk aangaan onder huwelijkse...

lees meer

CBS: stijging cao-lonen meer dan vorig jaar 05-04-2018

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2018 gestegen met 1,7%. Over heel 2017 was die stijging nog 1,5%. In 2016 was de groei o.a. door een inhaalslag in de sector overheid iets groter, namelijk 1,8%. De contractuele loonkosten namen in het eerste kwartaal toe met 2,2%, de grootste stijging in...

lees meer

Werkgever ging ten onrechte af op oordeel bedrijfsarts 03-04-2018

Een werkgever keert zich tegen een aan hem opgelegde loonsanctie wegens het niet nakomen van zijn re-integratieverplichtingen. Hij beroept zich op het oordeel van zijn bedrijfsarts. De betreffende werknemer was al sinds 1987 in dienst bij de werkgever. Begin 2012 valt de werknemer uit wegens...

lees meer

Voor rijke is heffing van 183% niet buitensporig 03-04-2018

Volgens Rechtbank Gelderland moet voor de vraag of de box 3-heffing een buitensporige last oplevert niet alleen gekeken worden naar de effectieve belastingdruk, maar ook naar de draagkracht van de belastingplichtige. Een belastingplichtige gaat in bezwaar en beroep tegen de aanslag IB over het jaar...

lees meer

Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven 03-04-2018

Werkgeversvereniging AWVN heeft op 29 maart de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven gepresenteerd. Deze voorbeeldenbank is bedoeld voor werkgevers die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen bieden en inspiratie zoeken van collega-werkgevers in hun regio of sector....

lees meer

PostNL stopt met schijnconstructie Kolham 30-03-2018

PostNL stopt met een zogenoemde schijnconstructie bij het postsorteerdepot in Kolham. Bij het depot trad het gemeentelijk re-integratiebedrijf BWRI op als subcontractor. BWRI had de leiding over het depot waardoor de cao van PostNL niet hoeft worden toegepast. De sorteerders kregen het minimumloon...

lees meer