Toename flexwerk vooral bij jongeren met bijbanen 24-04-2018

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tussen 2003 en 2017 toegenomen met 856.000. Hiermee had bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract in 2017. Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) nam het aantal flexwerkers toe. Dit zijn veelal studerende en...

lees meer

Verkorting looptijd 30%-regeling 23-04-2018

Het kabinet wil de looptijd van de 30%-regeling met ingang van volgend jaar verkorten van acht naar vijf jaar. De verkorting zal gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Werkgevers kunnen onder voorwaarden voor werknemers die zijn aangeworven uit het buitenland een forfaitaire vergoeding...

lees meer

Veel aandacht voor veilig en gezond werken in bouw en industrie 23-04-2018

Bijna 6 op de 10 werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij geven bijvoorbeeld aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden en dat er een aanspreekcultuur heerst. Er is vooral veel aandacht voor dit onderwerp in...

lees meer

(Te) zware bewijslast voor Belastingdienst 19-04-2018

De handhaving van de wet DBA opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Uit de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst kan worden opgemaakt dat opdrachtgevers niet bang hoeven te zijn dat ze als kwaadwillend worden aangemerkt. De handhaving vindt namelijk...

lees meer

Gering waardedrukkend effect door verkoopverplichting 19-04-2018

De verplichting om een parkeerplaats eerst aan medebewoners aan te bieden heeft een gering waardedrukkend effect op de WOZ-waarde. De verkoper kan zelf de verkoopprijs bepalen. Een eigenaar van een appartement was het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde en de onroerendezaakbelasting voor het...

lees meer

Werkgevers tevreden over aansluiting MBO op arbeidsmarkt 18-04-2018

Werkgevers zijn tevreden over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het rapport dat Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op 13 april 2018 aan de minister van OCW aanbood. 80% van de werkgevers beoordeelt de beroepsvaardigheden van recent afgestudeerde...

lees meer

Bevoegdheid opleggen informatiebeschikking ingeperkt 18-04-2018

Volgens de Hoge Raad kan de Belastingdienst geen informatieverplichting opleggen om iemand te verplichten gegevens te verstrekken waar deze persoon niet over beschikt en niet over kan beschikken. Een echtpaar was in 1994 rekeninghouder bij KB-Lux. Voor het jaar 2010 had de inspecteur gevraagd of de...

lees meer

Geen loonheffing over dwangsom van werkgever 16-04-2018

Een dwangsom wegens het overschrijden van de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar kan volgens Hof Amsterdam niet als uit een dienstbetrekking genoten loon worden aangemerkt. Ook niet als de belastingplichtige een ambtenaar is. Een militair van de Koninklijke Luchtmacht wil niet dat...

lees meer

Geen bijzondere bijstand voor nota belastingadviseur 12-04-2018

Wie in zwaar weer zit en voor de kosten van fiscaal advies een beroep moet doen op bijzondere bijstand, hoeft daar weinig van te verwachten. Volgens de Centrale Raad van Beroep zijn de kosten voor fiscaal advies nog geen uit bijzondere omstandigheden voorvloeiende kosten die de bijstandsnorm...

lees meer

Hogere uitstroom WGA bij eigenrisicodragers 12-04-2018

Er is geen verschil in het instroompercentage in de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) tussen werknemers van werkgevers die publiek verzekerd zijn en eigenrisicodragers. Wel zijn er verschillen bij de uitstroom: bij werknemers van eigenrisicodragers is de uitstroom iets hoger. In...

lees meer