Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van DWO-administraties, dan kan/kunnen deze zich wenden tot de bedrijfsleider van DWO-Administraties, de heer J.J.J. van de Sande AA. Bij afwezigheid van de heer van de Sande kan/kunnen deze zich wenden tot de heer mr. A. van Houts FB.