Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door DWO administraties.

Privacy
DWO administraties gebruikt slechts persoonsgegevens die U zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die DWO administraties bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gevoelige informatie
DWO administraties tracht niet via deze website gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin DWO administraties wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden gevraagd. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan DWO administraties instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
DWO administraties kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina's, het aantal bezoeken per pagina, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikers-sessie. Deze gegevens kunnen onder andere worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

Het kan ook voorkomen dat sommige onderdelen van de DWO administraties website of functionaliteiten aangeboden door DWO administraties het gebruik van cookies vereisen. In een dergelijk geval dient u cookies aan te zetten.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Vragen?
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of over uw omgang met deze website, dan kunt u contact met ons opnemen per gewone post:

    DWO administraties
    Postbus 292
    5600 AG  EINDHOVEN

Wijzigingen
DWO administraties behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.