Disclaimer

 - WEBSITE

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

De toepassing van de informatie en de gevolgen daarvan hangen af van ieders persoonlijke situatie. DWO administraties wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden, wij stellen dat zeer op prijs!

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites, organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites gaat, verlaat u de DWO administraties website en bent u gebonden door de gebruiksregels die gelden voor de sites die u bezoekt. DWO administraties is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Gebruiksvoorwaarden
DWO administraties bezit het auteursrecht op de informatie die via www.dwo-administraties.nl wordt verstrekt. Het is daarom niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiƫren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DWO administraties.

- E-MAILBERICHTEN

De inhoud van onze e-mailberichten kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik of openbaarmaking van de inhoud daarvan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mochten onze e-mailberichten ten onrechte bij u terecht gekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder telefoonnummer (+31) (0)40-2449340 of via het e-mailadres van deze afzender.


Juiste en volledige overdracht van de inhoud van e-mailberichten inclusief bijlagen is ondanks de uiterste zorgvuldigheid die betracht wordt bij de samenstelling en verzending niet te garanderen. DWO administraties.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan elektronische communicatie.

Contact